Sebagai tanda kesedaran kesan merokok terhadap badan, patung Tarmy telah diletakkan di tempat awam di Martin Place Sydney, Australia. Patung ini memaparkan kandungan tar yang banyak dalam badan akibat daripada merokok.