Liu Bolin adalah seniman China yang menggunakan tubuhnya sendiri dan cat untuk menyamar mengikut latar belakang sesuatu tempat. Gambar ini ditangkap di sebuah pasaraya di Beijing.