Adakah fashion-fashion rambut seperti dibawah masih boleh dianggap sebagai 'fashion'?