Giethoorn, Holland adalah satu bandar kecil yang cantik dan tenang. Ia unik kerana didominasi jalan air menghubungi seluruh bandar.