Ini adalah senarai 10 bandar yang diisytiharkan paling bersih didunia. Antara kriteria yang diambil kira adalah kondisi bekalan air, pembuangan sampah, sistem pembuangan sisa, pencemaran udara dan kesesakan lalulintas.

10) Calgary, Canada
9) 9Helsinki, Finland8) Adelade, Australia
7) Coppenhagen, Denmark6) Ottawa, Canada
 


5) Kobe,Japan4) Honolulu, Hawaii3) Oslo, Norway2) Minneapolis, Minn1) Wellington, New Zealand