Berikut adalah situasi di mana internet sudah tidak boleh digunakan lagi. Tanpa kita sedaq, banyak kehidupan terlampau dibantu Encik Google.