Dalam rumah ini terdapat 10 bilik untuk tetamu terutama para pendaki. Diuruskan oleh Swiss Alpine Club. Nama rumah ini adalah Solvay Hut. Ia terletak pada lekuk-lekuk kawasan gunung di situ.