Lihat kasut yang terakhir, sekali menyepak orang, boleh mati agaknya.